Wednesday, July 26, 2006

חילופי סטודנטים בין קיבוץ חוף מבטחים לקיבוץ משמרות בקורס לשירה עברית


בחורה שמאוד חיבבתי שפנתה אליי מקיבוץ משמרות
"העירה לי שבאחד מהמקומות טעיתי וכתבתי "אקליפטוס אוג
"במקום לכתוב אקליפטוס עוג"
היא כתבה
כותבים אקליפטוס עוג ולא אוג"
"עוג כמו מלך הבשן, שהיה ידוע כענק, אקליפט ענק

עניתי לה
אני גדלתי במקום שרק אקליפטוסים היו הצמחיה"
יש לי רגש מיוחד לאקליפטוסים
גם בגלל שגדלתי לצידם
וגם כיוון שהמקור של משפחתי נמצא באוסטרלייה
ארץ האקליפטוסים והקואלות האוכלות רק עלי אקליפטוסים
עץ אקליפטוס באנגלית וגם עץ אקליפטוס עוג באנגלית
נשמעים זהים לעברית
על כן, אני חשבתי לתומי שניתן לתרגם בסגנון חופשי
ואין טעויות כתיב כי המקור לא בא מעברית
בטח ידוע לך שבתחילת ההתיישבות בארץ
ייבאו מאוסטרליה אקליפטוסים לייבש ביצות
לא עלה בדעתי שמדובר על עוג מלך הבשן וזה מתמיהה אותי
יותר מזה כתבתי "אקליפטוס אוג" בתור ציטוט של מאיר אריאל
מהשיר - ארול אחד
ומעבר לכך, כמה שזה מפתיע גם האוג או העוג כזן של אקליפטוס
נמצאים דומים לעברית
ונמצאים בהגדרה של עצים ספציפיים גם באנגלית במיצלול
כמעט זהה לעברית
מוזר לי שלקחו לאנגלית את
האוג-עוג, מעבר לים
לאור העובדה שהעצים הללו נבראו מעבר לים
ומעבר למקורות הכתובים
אז מוזר לי שהשם לקוח מהמקורות
כזן של אקליפטוס שלא היה קיים במקורות
זה מצחיק אותי כי זה נראה כמשהו סוגר מעגל
שם של עץ מהיבשת הכי רחוקה מכאן
שנקרא על שם עוג מהמקורות
עוג מהמקורות לבטח לא שמע על עץ אקליפטוס
ונותני השמות לעצים ולצמחייה באוסטרלייה
מקורם כשמות שניתנו על ידי השבטים האבוריג'ינים
"שלבטח לא שמעו על עוג מלך הבשן

הבחורה ממשמרות השיבה לי
ברור שאקליפטוס עוג זה מתוך ארול אחד, לכן תיקנתי"
לא ידעתי שיש זן אקליפטוס שנקרא אוג, חשבתי שאוג זה סוג צמח רעיל
כמו שאני מכירה את הכתיבה של מאיר אריאל
הוא הכיר את השם במקור - אקליפטוס אוג
ותרגם אותו לעברית כאקליפטוס עוג
כדי להנות גם מהפרשנות הכפולה
התנכית
תוך שמירה על המצלול
"כך שאתה צדקת, אבל לא רק אתה, גם אני, קצת

לקח לי קצת זמן להביא חיוך ולהשיב
ברגע ראשון נפל לי האסימון"
וכבר עמדתי מבלי לקרוא עד הסוף לכתוב לך תגובה
האמת היא שהמשכתי לקרוא ובכל זאת
יחד עם ההסכמה לדעתך מצאתי עוד ניצוץ גאוני של מאיר אריאל
כתבת כמו שאני עמדתי לכתוב לך
ובכל זאת לא שמת לב לתפנית המדהימה
כשכתבת
עד כה - לא ידעתי שיש זן אקליפטוס שנקרא אוג
חשבתי שאוג זה סוג צמח רעיל

הבנתי את הגאונות של מאיר
שהרי ביום בו מצאו את ארול תחת אקליפטוס עוג/אוג
זו הייתה הפעם האחרונה
שהוא נפל מעץ
זה היה הבית בו ארול נפל מהעץ ומת
האוג היה לא רק אוג או עוג
"אלא הרעל הממית

בכל מקרה הבחורה מקיבוץ משמרות
כתבה לי
להפסיק להאכיל את הקוראים בכפית
ומשהתברר לי שהיא נתנה לי שם בדוי
ושהיא לא מקיבוץ משמרות
הערכתי אותה הרבה פחות

0 Comments:

Post a Comment

<< Home