Tuesday, September 05, 2006

הבמאי המפורסם בעולם ביקר לעשר דקות בקיבוץ חוף מיבטחים המופגז בקאסם


אמרתי לה שישנתי כל היום

הזמן היה שלהי המלחמה בצפון

היא אמרה/שאלה: אז אתה אסקפיסט

אמרתי לה, חלמתי במהלך היום חלום
:וכך סיפרתי לה על החלום

הייתי בפארק רחב ידיים
עצים שיחים פרחים
שבילים
ומלאי אנשים

ניגש אליי אדם
מדוע, איני יודע

מה אתה עושה בחייך
שאל האדם ממוצע הקומה ולבוש הבגדים הספורטיבים

אמן
עניתי

הוא החל להתעניין ברצף שאלות
מה הקונספציות שלך
באיזה חומרים אתה יוצר
באיזה סגנון אתה יוצר
לאיזו אסכולה אתה משייך את עצמך
מה מחירי הציורים
באיזה כלים אתה משתמש
האם הצגת תערוכה

עניתי לאיש זה, בתשובות לקוניות
קצרות
מתומצתות
בפסיביות
בחוסר עינין
בהרגשה שזה מטרד עבורי
לא חייכתי ליצירת אמפטייה
ולא חיפשתי את הסימפטיה
התנהגתי כמיזנטרופ

האיש הלך ממני הלאה

אתה אידיוט גמור, אתה דפוק בראש! אמרו לי ידידי שהיו עימי

מדוע? שאלתי

מפני שהאיש הזה הוא מר איקס
אספן האמנות הגדול בארץ

התעוררתי

אז מה? שאלתי את ידידתי
את עדיין חושבת שאני אסקפיסט
אם אני לא סופר את הקטיושות והקאסמים
הנופלים יותר ויותר לכיוון מרכז הארץ
בזמן שבחלומותיי אני מתאכזב כל כך מעצמי
מאיך שאני הורס לעצמי את החיים
ועושה את השגיאות החמורות ביותר
ומכך
מתעורר

זה מזכיר לי היא אמרה את הסגנון של חנוך לוין
ישנה את הבדיחה הידועה

אדם וזוגתו הולכים לסרט קולנוע
שניהם עוסקים בתיאטרון
האדם במשחק
האישה באיסוף ריקוויזיטים

האדם הולך להטיל את מימיו
חוזר אחרי עשר דקות

מה הפסדתי? הוא שואל

:אישתו עונה
איך שיצאת מהאולם
נכנס מהצד השני של האולם
הבמאי המפורסם הכי אהוב עליך
הוא אמר שהוא מחפש אותך בנרות
שיש לך תפקיד מרכזי וחשוב לקריירה שלך
בסרט הבא שלו
הוא נורא מיהר
לתפוס טיסה לאתר הצילומים באוסטרלייה
ומשום שלא מצא אותך
בחר במועמד השני שלו לתפקיד
.
האין זה אירוני
???

אני לא בא להלוויה של מי שלא יבוא להלוויה שלי

0 Comments:

Post a Comment

<< Home