Sunday, September 10, 2006

קיבוץ חוף מבטחים קורא לחברי הקיבוץ "הטובים לחוף מבטחים" להעלאת המורל


אם איני טועה זה היה עזר וייצמן שטבע את הביטוי
הטובים לטייס

והוא היה ידוע בשובניזם והאליטיזם שלו, מפתיע שהביטוי הזה תפס, כי הגישה הזאת פסולה לדעתי
הוא קרא לטייסת הראשונה מיידלע. אני משוכנע שיש גם רבים מבין הטייסים שלא הסכימו עם ההתבטאויות שלו ועם הגישה האליטיסטית שאופפת את חייל האוויר עד היום

כן, זה היה עזר ויצמן
ואני לא חושב שהיו הרבה טייסים או בני משפחות של טייסים שלא נהנו ולא הסכימו עם הביטוי והגישה האליטיסטית, אבל זה מחולק לשני נושאים
הראשון הוא שזה כמו הסרט או הספר הנחשול

אוספים קבוצת אנשים ומרימים אותם מעם, והם נהנים וחשים בעליונות
זה טבעי לחלוטין באותה טבעיות מחרידה של נערי הרייך השלישי
והסיבה השנייה היא
שאין מה לעשות תפקיד וביצוע חייל האוויר הוא
להוריד מיכשולים כבדים - בונקרים מבוצרים עוצבות שלמות של טנקים עויינים, והפגזות מדוייקות בגזרה מדוייקת ע"פ נ.צ על המפה
כנגד חיילות רגלים של האוייב המתפרצים בהתקפה
כנגד פלוגת רגלים צה"לית קטנה

אין לכוחות רגלים יכולת להוריד איום של כור גרעיני בעירק
לעומת העשייה הזו שכבר נעשתה על ידי חייל האוויר
לטוס בשמיים לעומק האוייב ולהיות כמו מטרה קלה לטילי קרקע-אוויר מתוחכמים המזהים את חום המנועים של המטוסים

האפשרות לפגיעה היא כמעט בלתי נמנעת. והטייס - אין לו חובש, ואין לו איש שירים את הסטיק במצב של ג'י שלילי רציני
לטייסים יש קשר ישיר עם מודיעין, ובשל כך נפילה בשבי היא אסון, שכן יש לטייסים מידע עצום על קודים וצורות פעולה של הצבא (גם הירוק), ועל כן העינויים בשבי קשים יותר

ואני אישית מכיר טייסים שנפלו מטוסיהם בשטח האוייב ונלקחו בשבי - ומשחזרו בהחלפות שבויים לארץ - כבר לא היו אותם בני אדם כשם שהיו קודם (אומנם גם ירוקים חזרו חיוורים ומופנמים לכל ימיהם מחוויות השבי). אני לצערי קצת יודע יותר על פעילות חיל האוויר
ויכולותיו מכדי להסכים שהוא זרוע נוספת של הצבא, ולא גוף בפני עצמו שפועל עם שאר הצבא ואליטיסטי
אני חושב שאני עצמי עד היום שבוי בסטיגמה של אבא טייס. זו תמיד הייתה זכות עבורי בשאלונים
מה עושה האבא

אבא שלי עצמו, חטף במטוסו בשני מקרים טילים, והוא היה מאלו שלא ינטשו מטוס בשווי של חמישים מיליון דולר, ודוגמא אחת לכך: הוא חטף טיל במטוס באיזור דמשק, שהוריד לו את הזנב של המטוס, הוא איבד את יכולת הקשר עם שאר המטוסים מסביב ועם מגדלי הפיקוח, ומשום שמטוסו נחתך באופן כל כך מסויים, הוא זוהה כמטוס אוייב, וכמעט כמעט
הנ.מ שילח בו טיל, טיל ישראלי - בכל אופן אבי הנחית את המטוס על המסלול. וכמובן שאחרי עבודה ארוכה וחלקי חילוף, הוא הוזמן לגשת לראות את המטוס בנוי מחדש בערך כספי דל מחמישים מיליון הדולר שהיה עולה אחד חדש לצבא

0 Comments:

Post a Comment

<< Home