Wednesday, July 26, 2006

משהו מסריח בקיבוץ חוף מיבטחים


כששיקספיר כתב את המלט
הוא כתב את כל המחזה כאילו התרחש בדנמרק
הוא כתב על דנמרק ועל בית המלוכה הדני

כדי להכהות מעט את ההבנה
שהוא כותב על מדינתו בריטנייה
וכתב את המשפט

משהו מסריח בממלכת דנמרק

כשבעצם התכוון לכתוב
על מה שמסריח בבית המלוכה הבריטי

וכשאני מציין זאת
אני מתכוון
שמשהו מסריח בשלטון הדמוקרטי בישראל

0 Comments:

Post a Comment

<< Home