Sunday, September 10, 2006

בקיבוץ חוף מבטחים נמצא הנעלם השלישי שיאיר מה הם שני הנעלמים האחרים בבעייה מתימטית


האמנות הכי גדולה וחשובה ונערצת היא האמנות לחיות את החיים

כשאתה קוצץ פטרוזיליה תחשוב על כך שאתה קוצץ פטרוזיליה

כשאתה חותך מלפפון תחשוב על כך שאתה חותך מלפפון

תחשוב איך אתה קוצץ את הפטרוזיליה

תחשוב איך לשפר את חיתוך המלפפון

כשאתה נוגס בנתח בשר אדום תתעמק בטעם של הבשר
ובהרגשת הלעיסה והבליעה
זה בא מתורת הזן

כשאתה יורה חץ בקשת
תדמיין את המעשה בכיוון המחשבה שאתה קולע
ותוך כדי כך תשחרר את החץ מהמיתר
רק כך תקלע

לחיות טוב זה לחיות את ההווה
אתה יכול תמיד להזכר בעבר
אתה יכול להשתמש בעבר בכל הווה למען העתיד

כשאתה חושב על העתיד אתה יכול לשים לעצמך מטרות בדרך
אבל אל תשכח את הכלניות
או הרקפות
או הנרקיסים
או את ריח ההדרים
או את ריח הרפת והחציר
או את הסלע שבמבט חטוף היה נדמה לך כמשהו אחר
אל תשכח את הדרך

כשאתה נמצא במקום
או בזמן
או בתחושה
או במחשבה
או בהגייה

תאמץ את כל החושים לחוות את זה כמשהו
שלא יחזור על עצמו לעולם
!!!
גם אם אתה צועד בחושך בלילה
ויש לך בעייה מתמטית עם שני נעלמים
זכור שיש לך תמיד בנמצא נעלם אחד נוסף
שאתה יכול להיאחז בו
בדיוק כמו - עבר הווה עתיד : אם אין לך את העתיד ואת העבר
תשתמש בירח
כסימן למציאות בהווה
אם תבחין שהוא עם סהר
לכאן או לכאן
תדע שאתה במקום די מדוייק
במהלך של חודש אחד
והחודש הזה יתחלק לשני חצאי חודש
שאחד מהם הוא העתיד ואחד העבר
ואם ההווה שלך כל כך מטושטש
הרחק הרחק כמעט בלתי נראה כוכב הצפון אותך ינחה

0 Comments:

Post a Comment

<< Home