Wednesday, July 26, 2006

נערכו בחירות ברוח הסוציאליזם בקיבוץ חוף מיבטחים, לנין זכה בעודו משומר במוזולאום


אני בבחירות לכנסת האחרונה
הצבעתי למפלגה קטנה
שכל מטרתה
לנקות את הסירחון והרקב במשרדי הממשלה והכנסת

לפעמים עושים צעד כגון זה
כדי שבקורות העיתים יהיה ברור
שלפחות היה נסיון לנקות את הכנסת מהרקבון
כצעד חיוני וחשוב

אולי החיוני והחשוב יותר מכל מצע של כל מפלגה אחרת
שניסתה להכנס לכנסת

ולדעת שהייתי מאלו שניסו להשפיע על צורת ניהול המדינה שלנו
לדעת
שעשיתי הכל כדי לתקן את המעוות בארץ הזו

זה היה צעד יותר חשוב עבורי
בטוח שיותר חשוב מלצאת למילואים
ולהיהרג
לפני שהספקתי לתרום את מה שיש ביכולתי
למען הארץ, לא כלוחם
אלא כדעתן
וכאמן

0 Comments:

Post a Comment

<< Home