Wednesday, July 26, 2006

קיבוץ חוף מיבטחים מודיע - אסור מעתה ואילך לעשן נובלס בבית העם ואין לאפר מחוץ למאפרה!חבר טוב אמר לי: המדינה הזו הפכה למדינה של גפרורים שרופים
:תשובתי אליו הייתה
המדינה הזו
לא הפכה למדינה של גפרורים שרופים
המדינה היא מאפרה מזוהמת
פשוט
מאפרה של מפנה זבל גרוזיני
עם שן זהב
שאין לו כסף לקנות לחם

כי הוא מוציא את המשכורת על הרואין

המדינה הזו היא המאפרה, עם אפר, ליכלוך, בדלי סיגריות
מסטיקים, ומחטים עם שאריות דם של חולי איידס
וחוץ מכל אלו
גפרורים שרופים

שמפנה הזבל לא זורק את תכולת המאפרה לפח
או אם תרצה, לא לפח, אלא לקבר אחים
כי אם הוא מפנה הזבל שלנו
מי יהיה מפנה הזבל שלו
???

0 Comments:

Post a Comment

<< Home