Tuesday, July 25, 2006

דויד מקיבוץ חוף מיבטחים איחוד וגוליית מחוף מיבטחים מאוחד


הייתי חייל בתקופת האינתיפאדה הראשונה
ראיתי את עוולות הצבא שלנו
ועוולות המדינאים שלנו
חשתי חמלה ורחמים גדולים כלפי העם הכבוש
ועשיתי צעד
בו הצהרתי שאני לא מוכן להיות חלק מהמערכת המשומנת של
הצבא של המדינה שיצרה את הדיכוי של הפלשתינאים, והסיבה
שהם משתוללים ושונאים אותנו
ופשוט
השתחררתי

השתחררתי כדי להפגין את עמדתי
גם אם הייתי מיעוט
הייתי שב על הצעד להשתחרר
ללא טיפת חרטה
בשל הנסיבות
שהביאו את הפלשתינאים
להגיד - עד כאן

0 Comments:

Post a Comment

<< Home