Saturday, September 16, 2006

השומר על הגיינת השירותים שבחדר האוכל של קיבוץ חוף מבטחים יסולק לאלתר


נסעתי לתל אביב

נהגתי כל הדרךהבטן שלי הייתה רגישה

איזו התקפת שלשול תפסה אותי חזקמרגע שנכנסתי לתל אביב, כל שחיפשתי היו שירותים ציבורייםמשום שהייתי מקורב לתיאטרון הקאמרי

ידעתי שבאותו הבינין ישנם שירותים ציבורייםכל דקה שחלפה

הרגשתי איך אני לא שולט בצרכיי

וממש עמדתי לשלשל במיכנסייבארנק שהיה עליי

היה שטר אחד של חמישים ש"חעצרתי את הרכב על המדרכה של צומת דיזינגוף-פרישמןירדתי בחדר המדרגות לקומת השירותים

בכניסה היה אדם עם מבט מטורף בעיניים

שאחז אלה בצורת מחבט בייסבולנכנסתי לתא

ולא היה נייר לסיום המשימה

יצאתי וביקשתי ממנו נייר טואלטהוא ענה לי בפה חסר שיניים"שני שקלים"בדקתי בארנק

ורק השטר של החמישים היה עליאמרתי לו תוך כדי כיווץ של סף שיחרור

קח חמישים

ותן לי עודף

האיש עם המבט המטורף

נעשה אדום כולו מזעםאני הייתי צריך להחזיק משהו שבכל שנייה עמד להתפרץ בסרחון נוראיביקשתי שוב נייר טואלט

והבטחתי לו שאני חונה קרוב עם הרכב

ושאשוב עם שני השקלים שמגיעים לו

הוא עשה פעולה של החזקה טובה במחבט

משך את המחבט אחורה מאחורי גבו

ולכיווני נתן תנופה של כדור שהיה מגיע לקהלבבקשה ממך

רק נייר טואלט

הפצרתי

מלא פחדהאיש בעל הזקן הלא מטופח

בעל האצבעות השחורות

בעל העיניים המטורפות

וכלי הנשק שלו

הביט בי מתכווץ מכאב של סף התפקעותהאיש נתן לי

ריבוע אחד קטן של נייר טואלטאני לא יודע אם זו רק תכונה שלי

ליצור מארבע פיסות נייר

בקיפול

למלבן אחד

ואני גם לא יודע אם יש מישהו

שחוזר על פעולת הניגוב

עם ארבעה או חמישה ניירות טואלט מקופליםאבל אני נוהג כך

אני, אני לבטח לא אהיה מסוגל לנקות את ישבני בריבוע אחדנכנסתי לתא

ופשוט פלטתי חמש או שש ארוחות

למורד הצנרתכשסיימתי הייתי עדין מלוכלך

לא באופן נראה לעין

אבל הריח של הצואה

שלא נוקתה

נותר עומד איתי, לאן שלא הלכתיהאיש התחיל לצעוק עליי

שני שקל, שני שקל, שני שקל

וכשניסיתי להסביר לו שאני חונה ממש בחוץ

ואני אביא לו תוך דקה שני שקלים

הוא החל לנפנף במחבט

בתנועות שפגיעה אחת הייתה הורגת אותי על המקוםהוא עמד מנופף במחבט בדיוק על סף המדרגות בין השירותים הציבורים

לחופשהצלחתי לברוח

גם חשתי הקלה פיזית

נכנסתי לאוטו

מצאתי שני שקלים

וחזרתי להחזיר לוכששמתי את שתי המטבעות

בכלי עם עוד מטבעות

הוא שוב התעצבן

ונופף במחבט בכוח אדיר, מלא תנופה, רצחניברחתי

הוא עוד רודף אותי בחלומותהדבר האחרון שאני רוצה

זה לשכב מת

בשירותים ציבורייםאני לשם לא חוזר

גם אם אחוש בגל הצואה המימית הנובעת ממנילעומת זאת

אני אומר תודה לכל גורם עליון ששומר עליי

ועל חיי

שלא יערב אותי במות עצמי

על שני שקלים

על ריצפת שירותים ציבוריים

1 Comments:

Blogger Unknown said...

nice story. did it really happen?

5:08 PM  

Post a Comment

<< Home