Thursday, September 28, 2006


פורטרייט של חנוך לוין מלך הפרוסטטה והערמונית ז"ל"חוץ מכך שאני במיקצועי צייר התפאורה של ההצגה "החיים
ששם הבמאי והמחזאי בטח זר לרבים
אך מי שמקורב לתחום בטח שמע
שלבמאי והמחזאי קוראים אלהים
אני בעוונותי גם סופר
סופר המראות מטוסים
סופר נחיתות מטוסים
סופר רמזורים ירוקים
סופר ביצים במקרר
סופר גולים שסופג השוער
סופר עד עשר מאיות השנייה, לפני שבאה ממני תגובה
סופר את ימיי ההולכים וקצרים
סופר כמה אגורות אני מקבל עבור פילוסופיות בגרוש
סופר כמה עיניים יש לכל אדם, למקרה שאספור שלש עיניים ושתיים נוספות על הגב
סופר בקבוקי חלב
סופר ומחשב
כמה כסף אני מוציא על סיגריות כדי לבדוק אם תוך עשר שנים לו לא הייתי מעשן הייתי קונה רכב חדיש
סופר מספרים כמה נשים עברו במיטתי ותוך כמה חודשים
סופר את כמות טיפות הפנינים שבוכות מחלציי
סופר מדרכות
סופר עוברים ושבים
סופר שאיפות
סופר נשיפות
סופר נשימות
סופר נשמות
סופר כמה מילימטר גשמים יורדים כל יום בחורף בצפון הארץ ובדרום
סופר כמה פעמים אני מזריק ביום הרואין
סופר כמה שורות קוקאין נותרו לי אחרי שישבו אצלי חברים
סופר עמודים בספר הספרים
סופר את מי אני לא סופר
וסופר מי לא סופר אותי
סופר
אבל לא יודע את לוח הכפל
וסופר מעליות רכבלים מיעד ליעד בשלגי האלפים הקפואים
וכן, סופר שני ספרים שכתבתי

אני נהנה לומר את האמת המוזרה
שהבית ספר היסודי בו למדתי
שהיה בנהלל
יצאו ממנו ארבעה סופרים

זה נכון ואמיתי, וזה מצחיק אותי
מבית הספר היסודי בנהלל
ארבעת הסופרים הם
אסי דיין
יונתן גפן
מאיר שלו
והרביעי? מי שמע על הרביעי? אההה הרביעי זה אני, אנוכי

0 Comments:

Post a Comment

<< Home