Thursday, September 28, 2006

קיבוץ חוף מבטחים זכה בדג זהב במידגה אך זו מתנה שיש בחובה חובה


שכשעברתי לגור לבד
בתל אביב-גפן
חבר טוב קנה לי דג זהב
ונתן לי אותו בשקית ניילון

העיניין הוא שבעצם המתנה שלו לחנוכת ביתי
הייתה זו מתנה מחייבת
משום שהייתי צריך להאכיל את דג הזהב
כל יום
וזו כבר בגדר עבודה מבחינתי
וכמי שאוהב להיות מהבקר ועד השינה מתנדנד על ערסל
זו לא עבודה רגילה
אלא עבודת פרך
אורגינל

על כל פנים נסיתי לאלף את הדג לדבר
אבל הדג שלי כנראה מפגר

וכשביקשתי ממנו משאלה אחת
משאלתי הייתה שהדג ימות
ואני אוכל לשוב לערסל
להתבטלות

אבל הדג המפגר
במקום למות
הקים לי ארמון מצופה בזהב
ומאה מטילי זהב בכספת בבנק
ואישה
וזה לא יאומן כי הדג דיבר
ואמר לי שהאישה שלי בוגדת בי עם אותו חבר
זה שכלא אותי בבית עם דג הזהב
המזמר

אז התעללתי בדג
הוצאתי אותו מהמים
ולא האכלתי אותו שבועיים

והדג על ערש דוואי
שאל אותי למה אני עושה לו את זה

אז עניתי לו שיש דברים שעדיף שיסתום את הפה

1 Comments:

Blogger Ayelet said...

אהבתי

5:56 PM  

Post a Comment

<< Home