Thursday, September 28, 2006

קיבוץ חוף מבטחים מקבל באהבה את בני גרעין האמנויות - צלופחד


התחלתי את שירותי הצבאי בנחל
היינו גרעין, שנקרא צלופחד
כשכל חברי הגרעין
היו יוצאי בתי ספר תיכון לאמנות
היו אז רק שניים בארץ
תלמה ילין ואלון רמת השרון
מאלון רמ"הש באתי אני לגרעין
המגמה שהיוותה את הגרעין הייתה
ליצור אינטגרצייה עם תושבי העיירה מצפה רמון

מדהים, ומוזר, וסוריאליסטי, לחלוטין
להסתובב בעיירה הזו
ולפתח שיחה עם צעיר מקומי, נגיד בן שבע עשרה
ולגלות שהוא מעולם לא יצא לראות את ירושליים, או תל אביב
שמעולם לא יצא ממתחם העיירה חשוכת האל מצפה רמון
ולא יודע מה זה לונה פארק

אבל כן יודע להכין לעצמו, מנת הרואין ולהזריק ישר לוריד

אני היחיד מהגרעין שנשארתי בארץ
הם, כולם, נסעו לכבוש את התפוח הגדול

ואני מנסה להוכיח שיש נביא בעירו

או אולי
הם בניו יורק ורואים עולם
ואני כאותו ילד בן שבע עשרה
לא יצאתי מגבולות הארץ

ואם נראה לי מחפיר שנער בן שבע עשרה לא היה בתל אביב
אז זה לבטח נורא
שאני לא הייתי מעולם
בניו יורק ניו יורק

0 Comments:

Post a Comment

<< Home