Thursday, September 28, 2006

צ'יזבט סביב מדורה על חוף קיבוץ חוף מבטחים


מחווה למאטיסבעודי בגיל שבע עשרה
אדם מאוד ידוע בארץ, ממקימי ההגנה
ומפקד אוניית האקסודוס
שהשחקן פול ניומן שיחק אותו בסרט אקסודוס

ראה את ציוריי הראשוניים
והציע לי להראות אותם
למוכתר של כפר האמנים עין הוד
לראות לאן נושבת הרוח

באתי בחיל ורעדה לאיצ'ה ממבוש המוכתר
ואני מצוייד עם עשרה בדים

הוא הביט בהם חצי שעה בשתיקה ארוכה
ואז פנה אליי ואל ליבי הפועם במהירות כפולה ונשמע כאורלוגין
המסמן את השעות הנוקפות
לא כזמיר
אלא שבט אפריקאי על גבי תופים

ואמר: לפני שבאת הנה עם הציורים, חשבתי על משפט לומר לך
באופן שלא ישתמע בשום צורה דואלית
התכוונתי לומר לך ידידי הצעיר - עזוב אותך מאמנות
לך לעבוד באיזה סניף בנק

אבל כעת לנוכח ציורייך
אני נאלץ לומר לך
!!!כי אתה אמן
!!!בכשרון וברוח במוזה ובהשראה אתה אמן
ואל תחשוב שזו ברכה גדולה
החיים הולכים להיות לך מאוד קשים
!!!אבל אתה תגיע עם האמנות רחוק מאוד
בקיצור ידידי הצעיר
אתה ממש אמן
אתה אמן אמיתי
אז תתכונן לחיים קשים
ומצא חבר שעובד בבנק שיוכל לאפשר לך איזו תוכנית חיסכון
כי מה שתאכל ותשתה
זה רק
לחם ויין

וטוב תעשה
אילו תמצא קשר לקשר
שיקשר אותך
לנישואים
עם אישה עשירה

וראה עצמך מוזמן בכל עת
להתייעץ
להיעזר

והנה שמונה שטרות
כל אחת מאה דולרים
הנה הם בידי הזהב שלך
השאר לי את הציור
של הדיוקן עם משקפיים

2 Comments:

Blogger amnon-senss said...

כובע
כבוד
אתה אמן
אני אמנון
מוסיף שטר חוב ישן שהולך ונפרע
למפרע רע
איזה יופי של ציורים
מקסים אורי מקסים
למד אותי

11:41 PM  
Blogger דליה said...

אורי שלום,
במקרה הגעתי לבלוג. אהבתי מאוד את היצירות. יש לך תערוכה מתישהו?
בהצלחה, צנונית

1:16 PM  

Post a Comment

<< Home